01/01/2021

Kørekort kat. B

Prisliste fast pris:

 

Fast pris på kørekort

kr 15000,-  

ved betaling inden 10 dage efter holdstart

for kørsel-teori-manøvre og glatbane og første (og forhåbentlig eneste)  prøvegebyr indtil køreprøven er bestået ved fuld afregning af kørekort inden 2 uger efter holdstart.  

 

Køretimer eller teori udover lovpakken kr 0,-

Køreprøve i Vordingborg kr 0,-

Skulle du dumpe til en prøve er ekstra udgiften kun et nyt prøvegebyr på kr 600.-

Ekstra køretimer kr 0,- 

Reelle faste udgifter som er køreskolen uvedkommende:

Førstehjælp ca kr  625,-

Lægeerklæring hos Stevns lægerne  kr 625,-  Kan variere lidt alt efter lægehus.

Pasfoto kr 100,- 

I alt ekstra udgifter kr 1350.-