01/01/2020

Kørekort kat. B

Prisliste fast pris:

 

Fast pris på kørekort kr 15000,-  for kørsel og teori indtil køreprøven er bestået. 

Ved betaling inden 10 dage rabat kr. 1500,-  Kr 13500-  

for teori og adgang til teoriundervisning over nettet i 4 måneder og køretimer indtil køreprøven er bestået.

Køretimer eller teori udover lovpakken kr 0,-

Køreprøve i Vordingborg kr 0,-

Skulle du dumpe til en prøve er ekstra udgiften kun et nyt prøvegebyr på kr 600.-

Ekstra køretimer kr 0,- 

Reelle faste udgifter som er køreskolen uvedkommende:

Prøvegebyr       kr  600,- 

Førstehjælp ca kr  600,-

Hvis du har traktorkørekort kan du spare førstehjælpen eller hvis du har et bevis der er under 1 år gammelt skal du heller ikke tage det igen.

Lægeerklæring hos Stevns lægerne  kr 625,-  Kan variere lidt alt efter lægehus.

Pasfoto kr 100,- 

I alt ekstra udgifter kr 1925.- 

Så et kørekort koster kr 15425,- hvis du kører lige igennem og skulle du dumpe lægger du 600,- kr til for et nyt prøvegebyr. 

Du får første aften en prisliste med et kontonummer så du kan overføre via net bank så du kan se hvad du betaler for og hvad du får.

 

ENS PRIS FOR ALLE OG INGEN SKJULTE GEBYRER ELLER AFGIFTER

Ophør af forløb

I tilfælde af at forløbet afbrydes tilbagebetales halvdelen af indbetalt beløb - forbrug i følge prisliste, medmindre særlige omstændigheder gør at anden aftale indgås.

 

 

Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk

 www.facebook.com/stevnstrafikskole/