01/01/2021

Kørekort kat. B

Prisliste fast pris:

 

Fast pris på kørekort kr 15000,-  for kørsel og teori og første (og forhåbentlig eneste)  prøvegebyr indtil køreprøven er bestået ved fuld afregning af kørekort inden 2 uger efter holdstart.  

 

Køretimer eller teori udover lovpakken kr 0,-

Køreprøve i Vordingborg kr 0,-

Skulle du dumpe til en prøve er ekstra udgiften kun et nyt prøvegebyr på kr 600.-

Ekstra køretimer kr 0,- 

Reelle faste udgifter som er køreskolen uvedkommende:

Førstehjælp ca kr  625,-

Hvis du har traktorkørekort kan du spare førstehjælpen eller hvis du har et bevis der er under 1 år gammelt skal du heller ikke tage det igen.

Lægeerklæring hos Stevns lægerne  kr 625,-  Kan variere lidt alt efter lægehus.

Pasfoto kr 100,- 

I alt ekstra udgifter kr 1350.- 

Du får første aften en prisliste med et kontonummer så du kan overføre via net bank så du kan se hvad du betaler for og hvad du får.

 

ENS PRIS FOR ALLE OG INGEN SKJULTE GEBYRER ELLER AFGIFTER

Ophør af forløb

I tilfælde af at forløbet afbrydes tilbagebetales halvdelen af indbetalt beløb - fratrukket forbrug i følge prisliste, medmindre særlige omstændigheder gør at anden aftale indgås.

 

 

Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk

 www.facebook.com/stevnstrafikskole/