Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk

 

 

Du kan fra 1-1-2017 starte på dit kørekort 3 måneder før du fylder 17.

Der er begrænset antal pladser på hvert hold så husk tilmelding i god tid hvis du vil have dit kørekort omkring din fødselsdag.

Holdstart hver måned. Nøjagtig dato kommer på efterhånden. 

I ulige måneder er holdstart onsdag. I lige måneder torsdag.

Tilmelding kan ske ved at sende dine data, navn, adresse, tlf. nummer, mail adresse og cpr-nummer via mail eller sms til ovenstående mail eller mobilnummer.

 

 Kørekort som 17 årig   : https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige?gclid=CO7M1uSPsNACFVpJGQodCEoAoQ

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185599

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Først på måneden. Nøjagtig dato følger senere

Holdstart september ledige pladser         0

Holdstart oktober ledige pladser              5

Holdstart november ledige pladser          8

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/stevnstrafikskole/?ref=ts&fref=ts