Kørekort kat. B

Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk

 

 

Du kan fra 1-1-2017 starte på dit kørekort 3 måneder før du fylder 17.

Der er begrænset antal pladser på hvert hold så husk tilmelding i god tid hvis du vil have dit kørekort omkring din fødselsdag.

Grundet et på alle måder ualmindeligt år er der venteliste.

Tilmelding til venteliste til nye hold kan ske ved at sende dine data, navn, adresse, tlf. nummer, mail adresse og cpr-nummer via mail eller sms til ovenstående mail eller mobilnummer.

 

 Kørekort som 17 årig   : https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige?gclid=CO7M1uSPsNACFVpJGQodCEoAoQ

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185599

 

 

 

 

  

 

 

Grundet Corona krisen har vi ligget stille siden december.

Det har bevirket en ophobning af elever der ikke har kunnet komme til prøve. 

Derfor er næste holdstart uvis og da en del allerede er skrevet op på venteliste er vi henne i maj måned med forventet holdstart forudsat alt går planmæssigt.

Fremtiden er usikker men det er muligt at blive skrevet på venteliste hvis det ønskes.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

        

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/stevnstrafikskole/?ref=ts&fref=ts